Pre vašu spokojnosť...

Žrebovanie 08.1.2020
Výherci

tablety:
Kováčová L., Šalgovce
Patay J., Dolné Otrokovce
Medová J., Topoľčany
Duranová E., Urmince
Goga A., Veľký Klíž

smart TV:
Holienčin J., Veľké Dvorany


 

Wi-fi Hotspot

Naša spoločnosť prevádzkuje sieť
bezplatných Wifi Hotspotov

 

Zľavy pre verných

Pri podpísaní dodatku k zmluve
s viazanosťou na ďalšie dva roky

 

Za hranice regiónu

Vlastníme modernú dátovú sieť
v okrese Topoľčany, i za jeho hranicami.

Infografika kontaktujte nás Vám

Kontaktujte nás

Máte otázky ohľadom služieb, produktov či technické otázky?
Nechajte nám na seba kontakt a ozveme sa vám.